top of page

Cmentarz Doły w Łodzi

Cmentarz Doły to jedno z największych i najważniejszych miejsc pochówku w Łodzi. Został założony w latach 90. XIX wieku, kiedy to miasto szybko się rozwijało, a liczba jego mieszkańców zwiększała się w tempie błyskawicznym. Stary cmentarz już wówczas nie wystarczał na potrzeby rosnącej populacji, dlatego konieczne stało się wydzielenie nowego terenu, którym stała się wieś Doły. Pochodzenia nazwy należy się dopatrywać w pagórkowatych terenach, wzgórzach oraz dołach powstałych w wyniku licznych wyrobisk.

 

Plany pod cmentarz wykonał w 1896 roku inżynier Ignacy Stebelski, a po kilku latach rozpoczęto prace budowlane. Jednymi z pierwszych osób pochowanych na cmentarzu byli wyznawcy kościoła ewangelicko – augsburskiego, a ich pogrzeby odprawiono ponad sto lat temu. Cmentarz został podzielony na sekcje przeznaczone dla różnych wyznań, co było rozwiązaniem nietypowym jak na ówczesne czasy. W skład cmentarza wchodzą m.in.: cmentarz rzymskokatolicki św. Wincentego à Paulo, cmentarz komunalny, cmentarz wojskowy pw. św. Jerzego, cmentarz prawosławny św. Aleksandra Newskiego, cmentarz baptystów, cmentarz zielonoświątkowców oraz cmentarz mariawitów. Całość powierzchni cmentarza rozciąga się na ponad 12 ha.

 

Cmentarz Doły jest miejscem spoczynku dla wielu ważnych postaci związanych z historią Łodzi i Polski. Wśród pochowanych na Dołach znajdują się m.in.: artyści, naukowcy, działacze opozycyjni i komunistyczni, poeci i kompozytorzy. Wiele grobów na Dołach jest ozdobionych pomnikami, rzeźbami i innymi dziełami sztuki. Część komunalna cmentarza jest przeznaczona dla osób, które nie identyfikują się z żadnym wyznaniem, a po II wojnie światowej ten fragment został przede wszystkim zarezerwowany dla zmarłych działaczy ruchu komunistycznego.

 

W ostatnich latach na Dołach pojawiło się wiele nowych mogił, często ozdobionych krzyżami i innymi symbolami religijnymi. To dowodzi, że cmentarz wciąż pełni ważną rolę w życiu mieszkańców Łodzi, a pochówki na Dołach stanowią integralną część historii miasta i regionu.
 

CIEKAWOSTKA Z BLOGA

Początki cmentarzy w Polsce sięgają średniowiecza, kiedy zmarłych chowano na obszarach kościelnych. Ta tradycja utrzymywała się aż do XIX wieku, kiedy zaczęły powstawać pierwsze miejskie cmentarze.
1018 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page